tng trt  3 05

CĂN HỘ DỊCH VỤ + NHÀ Ở - TRẦN VĂN ĐANG

CÔNG TRÌNH : CĂN HỘ DỊCH VỤ + NHÀ Ở 

ĐỊA CHỈ 205/82 TRẦN VĂN ĐANG 

CÔNG VIỆC : THIẾT KẾ + THI CÔNG + NỘI THẤT 

521e665b53bbb1e5e8aa

c20d524967a985f7dcb8

dd2565615081b2dfeb90